Valintakoevastausten kopioiden pyytäminen ja oikaisupyynnöt vuonna 2019

Valintakoevastausten kopioiden pyytäminen vuonna 2019

Voit pyytää kopiot valintakoevastauksistasi vuonna 2019 yhteishakua koordinoivasta Turun yliopistosta. Kopion voit saada 28.6. jälkeen.

Tarkemmat ohjeet valintakoevastauksen pyytämiseksi

 

Oikaisupyynnöt biologian yhteisvalinnassa vuonna 2019

Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava seuraavat tiedot:
– minkä yliopiston opiskelijavalintaan (Helsingin yliopiston osalta myös minkä hakukohteen) oikaisua haetaan,
– mitä kohtaa päätöksestä pyydetään oikaisemaan,
– miten päätöstä pyydetään oikaisemaan sekä
– perusteet, joilla oikaisua pyydetään.

Biologian yhteisvalinnassa mukana olevien hakukohteiden vuoden 2019 opiskelijavalintaa koskevat oikaisupyynnöt tulee toimittaa yhteisvalintaa koordinoivaan Turun yliopistoon.

Oikaisupyyntöjen on oltava perillä Turun yliopistossa viimeistään 12.7.2019 klo 15.00. Myöhästyneitä oikaisupyyntöjä ei ole mahdollista ottaa huomioon.

 

Sähköposti: hakijapalvelut@utu.fi
Postiosoite: Hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto.
Käyntiosoite: Opiskelijakeskus Disco, päärakennuksen ja Natura-rakennuksen välinen käytävä, Yliopistonmäki. Avoinna ma-pe klo 12-14.