Valintakoevastausten kopioiden pyytäminen ja oikaisupyynnöt vuonna 2018

Valintakoevastausten kopioiden pyytäminen vuonna 2018

Voit pyytää kopiot valintakoevastauksistasi vuonna 2018 yhteishakua koordinoivasta Oulun yliopistosta. Kopion voit saada 28.6. jälkeen. Kopioiden pyynnöt osoitetaan ensisijaisesti sähköpostilla otsikolla ”Biologian yhteisvalinnan valintakokeeseen tutustuminen”. Valintakokeen skannaus ja lähettäminen maksaa hakijalle 20 euroa. Maksuohje toimitetaan hakijalle valintakoevastauksen kopion pyynnön käsittelyn yhteydessä.

Oulun yliopisto, hakijapalvelut
Sähköposti: hakijapalvelut@oulu.fi
Käyntiosoite: Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupiste, Linnanmaan kampus, G-ovi, 1. kerros.
Postiosoite: Luonnontieteellinen tiedekunta, PL 3000, 90014 Oulun yliopisto

Oikaisupyynnöt biologian yhteisvalinnassa vuonna 2018

Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava seuraavat tiedot:
– minkä yliopiston opiskelijavalintaan (Helsingin yliopiston osalta myös minkä hakukohteen) oikaisua haetaan,
– mitä kohtaa päätöksestä pyydetään oikaisemaan,
– miten päätöstä pyydetään oikaisemaan sekä
– perusteet, joilla oikaisua pyydetään.

Biologian yhteisvalinnassa mukana olevien hakukohteiden vuoden 2018 opiskelijavalintaa koskevat oikaisupyynnöt tulee toimittaa yhteisvalintaa koordinoivaan Oulun yliopistoon.

Oikaisupyyntöjen on oltava perillä Oulun yliopistossa viimeistään 12.7.2018 klo 15.00. Myöhästyneitä oikaisupyyntöjä ei ole mahdollista ottaa huomioon.

Postiosoite: Biologian oikaisupyynnöt, Kirjaamo, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto.
Käyntiosoite: Pentti Kaiteran katu 1, portaikko P1, 2. kerros, Linnanmaa, 90570 Oulu
Asiakaspalvelu: ma-pe 8.00-14.00.