Biologian yhteisvalinta

Yliopistojen biologian alan opiskelijavalinta järjestetään Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän ylopiston, Oulun yliopiston ja Turun yliopiston yhteistyönä.

Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden yllä mainittujen yliopistojen valinnoissa, joihin hän on hakenut. Hakijan tulee mainita hakulomakkeella, missä yliopistossa hän osallistuu valintakokeeseen. Jokainen valintakoeyhteistyössä mukana oleva yliopisto määrittelee itse valintaperusteensa. Tiedot eri yliopistojen valintaperusteista selviävät tiedekuntien omista hakuoppaista ja opintopolku.fi -järjestelmästä.

Biologian yhteisvalintaan kuuluvien hakukohteiden nimet ovat:

  • Helsingin yliopisto: biologia (suomenkielinen haku), akvaattiset tieteet, ympäristötieteet Helsinki ja ympäristötieteet Lahti
  • Itä-Suomen yliopisto, Joensuu: biologia
  • Jyväskylän yliopisto: biologian ala
  • Oulun yliopisto: biologia
  • Turun yliopisto: biologia