Ensikertalaishakijoille varattavat opiskelupaikat

Yliopistolain 36b §:n mukaan yliopistojen on korkeakoulujen yhteishaussa varattava osa opiskelupaikoista niille hakijoille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Tällaisia ensikertalaishakijoita ovat yliopistolain mukaan myös ne hakijat, jotka ovat ottaneet opiskelupaikan vastaan kevätlukukaudella 2014 tai sitä ennen alkaneesta koulutuksesta, mutta eivät ole suorittaneet korkeakoulututkintoa.

Ensikertalaishakijoille varattavat opiskelupaikat biologian yhteisvalinnassa mukana olevissa  hakukohteissa vuonna 2019 ovat seuraavat:

Helsingin yliopisto
Ensikertalaiskiintiö on 55 % hakukohteen aloituspaikoista seuraavasti:
– biologiaan vähintään 28 opiskelijaa ja
– ympäristötieteiden hakukohteeseen vähintään 31 opiskelijaa

Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän, ensikertalaispaikkoihin voidaan valita muita kuin ensikertalaishakijoita.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaishakijoille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Jyväskylän yliopisto
Ensikertalaiskiintiö on 60 % hakukohteen aloituspaikoista, yhteensä 24 aloituspaikkaa.

Oulun yliopisto
Ensikertalaiskiintiö on 70 % hakukohteen aloituspaikoista, yhteensä 36 aloituspaikkaa.

Turun yliopisto
Ensikertalaiskiintiö on 55 % hakukohteen aloituspaikoista, yhteensä 21 aloituspaikkaa.

Tarkemmat tiedot koulutusten ensikertalaiskiintiöistä valintajonoittain löytyvät Opintopolusta.