Valintakoe vuonna 2019

Biologian yhteisvalinnan valintakoe järjestetään 16.5.2019 kello 10.00-14.00 samanaikaisesti Turussa, Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. Paikkakunta, jolla osallistut kokeeseen, on ilmoitettava hakulomakkeessa. Valintakoe on kaikille hakijoille pakollinen eikä siihen lähetetä erillistä kutsua. Jos tarvitset vamman, sairauden, lukihäiriön tai muun syyn vuoksi erityisjärjestelyitä valintakokeessa, niitä tulee hakea siitä yliopistosta jossa osallistut valintakokeeseen.

Valintakoe perustuu uusimman lukion opetussuunnitelman mukaisiin biologian pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, OPH:n määräys 60/011/2015) sekä kokeessa jaettavaan aineistoon.

Kokeeseen tulee vastata samalla kielellä (suomeksi tai ruotsiksi), millä olet hakulomakkeella ilmoittanut haluavasi koekysymykset.  Kokeessa on neljä pakollista tehtävää, joihin kaikkiin on vastattava. Tehtävät on laadittu siten, että ne mittaavat kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu. Jokaisesta tehtävästä on mahdollista saada 54 pistettä ja valintakokeesta voi saada enintään 216 pistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 70 % kaikkien kokeeseen osallistuneiden saamien koepisteiden keskiarvosta.

Hakijalla tulee olla valintakokeessa mukanaan kirjoitusvälineet sekä valokuvallinen henkilöllisyystodistus. Valintakokeessa saa käyttää yksinkertaista nelilaskinta (ei ohjelmoitavaa eikä graafista laskinta). Kokeessa ei saa käyttää taulukkokirjaa.