Ensikertalaishakijoille varattavat opiskelupaikat

Huom! Katso koronavirustilanteen vuoksi muutetut valintaperusteet.

Yliopistolain 36b §:n mukaan yliopistojen on korkeakoulujen yhteishaussa varattava osa opiskelupaikoista niille hakijoille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Tällaisia ensikertalaishakijoita ovat yliopistolain mukaan myös ne hakijat, jotka ovat ottaneet opiskelupaikan vastaan kevätlukukaudella 2014 tai sitä ennen alkaneesta koulutuksesta, mutta eivät ole suorittaneet korkeakoulututkintoa.

Ensikertalaishakijoille varattavat opiskelupaikat biologian yhteisvalinnassa mukana olevissa  hakukohteissa vuonna 2020 vaihtelevat 66-70 % välillä. Alla on lueteltu tarkemmat määrät myös valintatapojen mukaisesti.

Helsingin yliopisto

Biologia (suomen kielen taitoisille hakijoille):

 • Todistusvalinnassa valitaan 26 hakijaa, joista ensikertalaisia vähintään 21 (81%)
 • Koevalinnassa valitaan 24 hakijaa, joista ensikertalaisia vähintään 12 (50%)
 • Yhteensä valitaan 50 hakijaa, joista ensikertalaisia vähintään 33 (66%).

Biologi (för sökande med kunskaper i svenska):

 • Todistusvalinnassa valitaan 8 hakijaa, joista ensikertalaisia vähintään 7 (88%)
 • Koevalinnassa valitaan 7 hakijaa, joista ensikertalaisia vähintään 3 (43%)
 • Yhteensä valitaan 15 hakijaa, joista ensikertalaisia vähintään 10 (67%).

Ympäristötieteet:

 • Todistusvalinnassa valitaan 29 hakijaa, joista ensikertalaisia vähintään 24 (83%)
 • Koevalinnassa valitaan 26 hakijaa, joista ensikertalaisia vähintään 13 (50%)
 • Yhteensä valitaan 55 hakijaa, joista ensikertalaisia vähintään 37 (67%).

Jyväskylän yliopisto

Biologia:

 • Todistusvalinnassa valitaan 21 hakijaa, joista ensikertalaisia vähintään 17 (~80%)
 • Koevalinnassa valitaan 19 hakijaa, joista ensikertalaisia vähintään 10 (~50%)
 • Yhteensä valitaan 40 hakijaa, joista ensikertalaisia väihtään 27 (68%).

Oulun yliopisto

Biologia:

 • Todistusvalinnassa valitaan 26 hakijaa, joista ensikertalaisia vähintään 22 (85%)
 • Koevalinnassa valitaan 21 hakijaa, joista ensikertalaisia vähintään 13 (62%)
 • Yhteensä valitaan 50 hakijaa, joista ensikertalaisia vähintään 35 (70%).

Turun yliopisto

Biologia:

 • Todistusvalinnassa valitaan 20 hakijaa, joista ensikertalaisia vähintään 16 (80%)
 • Koevalinnassa valitaan 18 hakijaa, joista ensikertalaisia vähintään 9 (50%)
 • Yhteensä valitaan 38 hakijaa, joista ensikertalaisia vähintään 25 (66%).

Tarkemmat tiedot koulutusten ensikertalaiskiintiöistä valintajonoittain löytyvät Opintopolusta.