Kielitaidon todentaminen

Hakukelpoisuus yliopistoon perustuu sekä korkeakoulukelpoisuuden että kielitaidon osoittamiseen. Biologian yhteishaussa vuoteen 2019 asti on voinut osoittaa kielitaidon valintakokeella, mutta todistusvalintauudistuksen vuoksi vuodesta 2020 alkaen se ei ole enää mahdollista, vaan kielitaito täytyy osoittaa erikseen.

Sinun tulee osoittaa suomen kielen taito, jos haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Biologia (suomen kielen taitoisille hakijoille), Helsingin yliopisto
 • Biologia, Jyväskylän yliopisto
 • Biologia, Oulun yliopisto
 • Biologia, Turun yliopisto

Sinun tulee osoittaa ruotsin kielen taito, jos haet hakukohteeseen:

 • Biologi (för sökande med kunskaper i svenska), Helsingin yliopisto

Voit osoittaa joko suomen tai ruotsin kielen taidon, jos haet hakukohteeseen:

 • Ympäristötieteet, Helsingin yliopisto

Alla on lueteltu vaihtoehtoiset tavat osoittaa suomen kielen taito:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä (mikäli päättötodistuksessa suomi äidinkielenä hyväksytyllä arvosanalla)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa:
  • A-tason suomi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2, tai
  • B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5,
  • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 tai A2-suomi vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa:
  • Suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4) tai
  • Suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa:
  • Suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4), tai
  • Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8 tai
  • Suomi äidinkielenä -suullinen koe vähintään arvosanalla 8
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu vähintään tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu vähintään arvosanalla hyvä
 • Korkeakoulututkinto/-opinnot:
  • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi,
  • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi,
  • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi,
  • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena,
  • Hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60op/35 ov opinnot tai
  • Hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

Kielitaitosi osoittamiseksi sinun tulee ladata kielitaidon osoittava todistus hakulomakkeelle. Huom! Sinun ei tarvitse toimittaa liitettä, jos osoitat kielitaitosi

 • v. 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla,
 • v. 2018 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ammatillisella perustutkinnolla, ammattitutkinnolla tai erikoisammattitutkinnolla
 • v. 1995 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella korkeakoulututkinnolla.
 • Jos tutkintosi valmistuu hakuajan päättymisen jälkeen, sinun tulee liittää hakulomakkeelle 8.4.2020 klo 15.00 mennessä oppilaitoksen myöntämä virallinen ennakkoarvio, josta käy ilmi arvioitu valmistumisajankohta, tutkintonimike sekä kielitaidon osoittava tieto.

********************************************************************************

Din behörighet att söka till universitet baserar sig på att du visar din högskolebehörighet och dina språkkunskaper. Från och med år 2020 kan språkkunskaper inte visas genom urvalsprov.

Du måste visa att du har tillräckliga kunskaper i finska, om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Biologia (suomen kielen taitoisille hakijoille), Helsingin yliopisto
 • Biologia, Jyväskylän yliopisto
 • Biologia, Oulun yliopisto
 • Biologia, Turun yliopisto

Du måste visa att du har tillräckliga kunskaper i svenska, om du ansöker till följande ansökningsobjekt:

 • Biologi (för sökande med kunskaper i svenska), Helsingfors universitet

Du måste visa att du har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska, om du ansöker till följande ansökningsobjekt:

 • Miljövetenskaper, Helsingfors universitet

Instruktioner för hur du kan bevisa tillräckliga kunskaper i svenska språket finns i Helsingfors universitet websidor.

För att visa dina språkkunskaper, du måste bifoga en bilaga som visar att du har tillräckliga språkkunskaper till ansökningsblanketten i Studieinfo. Obs! Du måste inte bifoga en bilaga, om du visar dina språkkunskaper med:

 • en finländsk studentexamen år 1990, eller senare
 • en finländsk yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen 2018 eller senare
 • en högskoleexamen år 1995 eller senare
 • Om din examen blir klar våren 2020 efter ansökningstidens slut (1.4.2020), måste du i ansökningsskedet senast 8.4.2020 före kl. 15.00 lämna in en officiell förhandsbedömning av ditt examensresultat från läroanstalten. Av förhandsbedömningen måste framgå examensbenämning, när examen beräknas bli färdig och information som visar språkkunskaper.