Koronavirustilanteen vuoksi muutetut valintaperusteet

Huom! Sivulle on lisätty tietoa valintakokeesta 20.5.2020.

Huom! Sivun loppuun on lisätty tietoa toiseen vaiheeseen kutsuttavista 2.6.2020.


Suomalaisyliopistot ovat linjanneet 9.4.2020, että perinteisiä valintakokeita ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista järjestää turvallisesti. Linjauksen takia yliopistot joutuvat hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa tekemään muutoksia vuoden 2020 valintaperusteisiin hakuajan jo päätyttyä. Muutosten avulla valinnat voidaan toteuttaa fyysistä kontaktia välttävillä tavoilla.

Alla on kerrottu koronavirustilanteen vuoksi muutetuista valintaperusteista seuraavissa hakukohteissa:

Helsingin yliopisto:

 • Päähaku, biologian kandiohjelma (suomen kielen taitoisille hakijoille), luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i biologi (för sökande med kunskaper i svenska), kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Päähaku, ympäristötieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Jyväskylän yliopisto:

 • Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Oulun yliopisto:

 • Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Turun yliopisto:

 • Biologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v +2 v)

Tälle sivulle on koottu biologian yhteisvalinnassa tehdyt yhteiset muutokset valintaperusteisiin. Tarkista kunkin yliopiston verkkosivuilta muutokset kussakin hakukohteessa:

Helsingin yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

Aloituspaikat ja ensikertalaisuuskiintiöt

Voit tarkistaa muutokset aloituspaikkamäärissä ja ensikertalaisuuskiintiöissä kunkin yliopiston verkkosivuilta (ks. yllä).

Todistusvalinta

Jyväskylän yliopiston ja Oulun yliopiston hakukohteet: Todistusvalinnan kiintiötä on kasvatettu. Todistusvalinnan pienin hyväksyttävä pistemäärä on poistettu.

Turun yliopiston hakukohde: Todistusvalinnan kiintiötä on kasvatettu. Todistusvalinnan pienin hyväksyttävä pistemäärä on laskettu 60 pisteeseen.

Helsingin yliopiston hakukohteet: Valintaperusteisiin ei ole tehty muutoksia todistusvalinnan osalta.

Ainereaalivalinta

Helsingin yliopiston hakukohteissa koevalinnan kiintiötä on osittain korvattu biologian ylioppilaskokeiden arvosanaan perustuvalla valinnalla (ns. ainereaalivalinta). Lue ainereaalivalinnasta Helsingin yliopiston verkkosivuilta biologian ja ympäristötieteiden osalta.

Valintakoevalinta

Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikissa tämän sivun yläosassa mainituissa hakukohteissa, joihin hän on hakenut.

Biologian ja ympäristötieteiden valintakoevalinta suoritetaan sähköisesti kahdessa vaiheessa. Molemmat vaiheet suoritetaan etänä. Hakijalle lähetetään erillinen kutsu kumpaankin valintakokeen osaan. Hakija voidaan hyväksyä vain, jos hän suorittaa valintakokeen kummankin osan.

Hakija ei saa käyttää kummassakaan valintakokeen vaiheessa laskinta. Koe pitää suorittaa täysin itsenäisesti ja ilman muistiinpanoja ja oppikirjoja. Muun kuin kokeen aineiston käyttäminen on kiellettyä. Kokeen aikana ei saa käyttää muita kuin kokeeseen liittyviä verkkosivuja. Näiden määräysten rikkominen katsotaan vilpiksi. Koesuoritus hylätään, jos hakija syyllistyy vilppiin tai vilpin yritykseen tai avustaa vilpissä tai vilpin yrityksessä.

Ensimmäisen vaiheen koe

Ensimmäiseen vaiheen kokeeseen saavat osallistua kaikki hakijat, jotka eivät tulleet hyväksytyksi todistusvalinnassa biologian yhteisvalinnan ensimmäiselle tai sitä ylemmälle hakutoiveelleen. Ensimmäisen vaiheen valintakoe suoritetaan digitaalisena etäkokeena 27.5.2020 klo 14.00 – 15.00. Koe on luonteeltaan monivalintakoe. Kokeen kesto on yksi tunti. Kokeesta voi saada enintään 60 pistettä. Valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen kokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Valintakoemenestyksen perusteella parhaiten menestyneet hakijat kutsutaan valintakoevalinnan toisen vaiheen kokeeseen. Valintakoevalinnan toiseen vaiheeseen kutsutaan hakukohteittain vähintään nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Useamman hakukohteen kautta toiseen vaiheeseen kutsutut hakijat osallistuvat kokeeseen vain kerran, ja kokeen pistemäärä huomioidaan kaikkien niiden hakukohteiden opiskelijavalinnassa, joiden toiseen vaiheeseen hakija olisi tullut kutsutuksi.

Mikäli hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on ensimmäisen vaiheen kokeesta sama pistemäärä, kutsutaan koevalinnan toiseen vaiheeseen kaikki tasatilanteessa olevat.

Lisätietoa 1. vaiheen kokeesta:

Biologian valintakoeyhteistyön 1. vaiheen koe toteutetaan samassa etävalintakoejärjestelmässä kuin ammattikorkeakoulujen valintakoe.

Lue kaikki ohjeet huolellisesti hyvissä ajoin ennen valintakoetta ja noudata niitä!

Saat Opintopolun hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen valintakoekutsun kolme arkipäivää ennen valintakoetta. Kutsu sisältää henkilökohtaisen linkkisi kokeeseen (löytyy myös Oma Opintopolusta) sekä kellonajan, jolloin sinun tulee kirjautua koejärjestelmään. Sähköposti tulee osoitteesta tunnistaudu@korkeakouluun.fi ja otsikko on ”Kutsu valintakokeeseen”. Linkki löytyy myös Oma Opintopolusta omalta hakemukseltasi osiosta Linkki valintakokeeseen. Oman hakemuksen löydät Oma Opintopolusta kohdasta Hakemukset ja opiskelupaikan vastaanotto.

Mikäli et ole saanut linkkiä sähköpostiin eikä se löydy Oma Opintopolusta kolme arkipäivää ennen koetta, voit laittaa viestiä osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi. Tarkista myös roskapostikansio.

Huom! Pääset kirjautumaan kokeeseen vain henkilökohtaisella linkilläsi ja kirjautuminen tulee tehdä omana kirjautumisaikanasi. Hakijoiden kirjautumisajat on porrastettu, mutta kokeen suoritusaika on kaikille hakijoille sama.

Ohjeita valintakokeeseen:

Jos kohtaat ongelmia kokeen aikana, voit olla meihin yhteydessä soittamalla numeroon 029 4120 211. Emme vastaa kokeen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Toisen vaiheen koe

Toisen vaiheen koe suoritetaan suullisena valintakokeena. Koe järjestetään 5.6. klo 9.00 – 9.45. Vastausaikaa kokeessa on enintään 30 minuuttia. Kokeessa käytetään RecRight-ohjelmistoa. Toiseen vaiheeseen kutsuttaville hakijoille lähetetään sähköpostilla kutsu suulliseen kokeeseen viimeistään 3.6.2020. Kutsussa kerrotaan tarkemmat ohjeet kokeeseen osallistumiseen.

Hakijalla tulee olla käytössään rauhallinen koetila sekä tietokone tai muu laite, jossa on verkko- ja videoyhteys. Videoyhteydellä toteutettu suullinen valintakoe tallennetaan. Kokeessa on 4 osaa, joista kustakin voi saada enintään 10 pistettä. Kokeen maksimipistemäärä on 40 pistettä. Hakijan on vastattava tehtäviin suullisesti.

Toisen vaiheen kokeen tehtävät keskittyvät biologian keskeisiin osa-alueisiin, joihin voi vastata lyhyesti. Tehtävät laaditaan niin, että ne mittaavat hakijan kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa.

Tarkemmat ohjeet hakijan valmistautumisesta toisen vaiheen kokeeseen lähetetään kokeeseen kutsutuille.

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään toisen vaiheen pisteiden perusteella. Hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen kokeesta saatujen pisteiden perusteella. Tasapistetilanteessa hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen siten, että ensimmäinen järjestyskriteeri on hakijan pistemäärä tehtävästä, josta saatujen pistemäärien mediaani on pienin. Jos hakijat ovat edelleen tasapisteissä, seuraava järjestyskriteeri on pistemäärä tehtävästä, josta saatujen pistemäärien mediaani on toiseksi pienin – ja niin edelleen. Jos useammasta tehtävästä saatujen pisteiden mediaani olisi sama, kyseiset kriteerit järjestettäisiin tehtävänumeroiden mukaan pienimmästä suurimpaan.

Mikäli hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on näiden kriteerien soveltamisen jälkeen sama pistemäärä, hyväksytään kaikki tasatilanteessa olevat.

Loput toisen vaiheen hyväksytysti suorittaneet hakijat asetetaan varasijoille. Varasijajärjestys muodostetaan toisen vaiheen yhteenlaskettujen pisteiden mukaan. Varasijojen määrää koevalintajonoissa ei rajoiteta.

Henkilöllisyyden todentaminen

Kokeesi arvioidaan ainoastaan, jos todistat henkilöllisyytesi kokeen suorittamisen yhteydessä. Henkilöllisyystodistukseksi hyväksytään

 • passi
 • suomalainen henkilökortti
 • EU/ETA-maan henkilökortti
 • suomalainen ajokortti


Ändrade antagningsgrunder på grund av coronavirussituationen

De finländska universiteten har 9.4.2020 konstaterat att det på grund av coronavirussituationen inte är tryggt att ordna urvalsprov på traditionellt sätt. I och med detta är universiteten i ett mycket exceptionellt läge där de måste göra ändringar i antagningsgrunderna 2020 efter att ansökningstiden gått ut. Med hjälp av ändringarna kan antagningen genomföras så att man undviker fysisk kontakt.

På grund av coronavirussituationen har antagningsgrunderna ändrats för följande ansökningsmål:

Helsingfors universitet:

 • Päähaku, biologian kandiohjelma (suomen kielen taitoisille hakijoille), luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i biologi (för sökande med kunskaper i svenska), kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i miljövetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Jyväskylä universitet:

 • Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Uleåborgs universitet:

 • Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Åbo universitet:

 • Biologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v +2 v)

På den här sidan har vi sammanställt de ändringar som universiteten gemensamt har gjort i antagningsgrunderna för ansökningsmålen i den gemensamma antagningen i biologi. Kontrollera ändringarna i antagningsgrunderna för varje ansökningsmål på universitetens webbplatser:

Helsingfors universitet

Jyväskylä universitet

Uleåborgs universitet

Åbo universitet

Antal nybörjarplatser och kvoter för förstagångssökande

Du kan se ändringarna gällande nybörjarplatser och kvoter för förstagångssökande på respektive universitets webbplats.

Betygsantagning

Ansökningsmålen vid Jyväskylä, Uleåborgs och Åbo universitet: Vi har höjt kvoten i betygsantagningen. Det lägsta godtagbara antalet poäng i betygsantagningen har slopats för ansökningsmålen vid Jyväskylä och Uleåborg universitet. Det lägsta godtagbara antalet poäng i betygsantagningen har minskats till 60 poäng för ansökningsmålen vid Åbo universitet.

Ansökningsmålen vid Helsingfors universitet: Antagningsgrunderna har inte ändrats i fråga om betygsantagningen.

Realämnesantagning

Realämnesantagning används för ansökningsmålen vid Helsingfors universitet. Läs mer om realämnesantagningen för biologins och miljövetenskapernas del på Helsingfors universitets webbplats.

Provpoängsantagning

Den sökandes urvalsprov beaktas i antagningen till alla ansökningsmål som nämns ovan på denna sida och som den sökande har sökt till.

Provpoängsantagningen för biologi och miljövetenskaper sker elektroniskt och i två steg. Du får en separat kallelse till proven för bägge stegen. Du kan bli antagen endast om du genomför bägge proven.

Du får inte använda kalkylator i proven. Du ska genomföra proven helt och hållet på egen hand och utan anteckningar eller läroböcker. Det är förbjudet att använda annat material än provets material. Under provet får du inte använda andra webbsidor än sådana som anknyter till provet. Att bryta mot dessa regler anses som fusk. Provprestationen underkänns om du fuskar, försöker fuska eller hjälper andra att fuska eller försöka fuska.

Första stegets prov

Alla sökande som inte i betygsantagningen har blivit antagna till det ansökningsmål i den gemensamma antagningen i biologi som hen prioriterat högst, eller till ett ansökningsmål som hen prioriterat högre, får delta i första stegets prov. Första stegets prov genomförs som ett digitalt prov på distans 27.5.2020 kl. 14.00–15.00. Provet är ett flervalsprov som tar en timme. Man kan få högst 60 poäng i provet. De sökande rangordnas utgående från poängen i första stegets prov.

De sökande som klarat sig bäst i första stegets prov kallas till andra stegets prov. Till andra stegets prov kallas minst fyra gånger så många sökande som det finns nybörjarplatser för ansökningsmålet. De som kallas till andra stegets prov via flera olika ansökningsmål deltar endast en gång i provet, och poängtalet i provet beaktas i antagningen till alla de ansökningsmål vars andra steg den sökande skulle ha blivit kallad till.

Om det efter provpoängsantagningens första steg finns flera sökande med samma poäng vid gränsen att gå vidare till andra steget, kallas alla med samma poängtal till provpoängsantagningens andra steg.

Tilläggsinformation om första stegets prov

Det elektroniska provet (första skedet) genomförs i samma virtuella miljö som yrkeshögskolornas urvalsprov.

Läs alla anvisningar noga i god tid före provet och följ dem!

Du får en kallelse till urvalsprovet tre vardagar före provet. Kallelsen skickas till den e-postadress som du uppgav på ansökningsblanketten i Studieinfo. Kallelsen innehåller din personliga länk för inloggning till systemet och en personlig tidpunkt då du ska logga in och delta i provet. E-postmeddelandet kommer från adressen tunnistaudu@korkeakouluun.fi och rubriken är ”Kutsu valintakokeeseen”. Du hittar också länken i din egen ansökan i Min Studieinfo, under punkten ”Länk till urvalsprovet ”. Du hittar din egen ansökan i Min Studieinfo under punkten ”Ansökningar och mottagande av studieplats ”.

Om du inte har fått en personlig länk per e-post och du inte hittar någon länk i Min Studieinfo tre vardagar före provet, kontakta Ansökningsservicen på adressen studera@helsinki.fi.  Kolla också din skräppost.

Obs! Du kan endast logga in i provet med din personliga inloggningslänk, och du ska logga in på din personliga tidpunkt. Inloggningstidpunkten till provet är inte densamma för alla deltagare, men alla har lika lång provtid.

Anvisningar inför urvalsprovet:

 • I Studieinfo hittar du instruktioner och allmän information om hur du deltar i YH-systemets prov och vilka systemkrav som gäller: https://studieinfo.fi/wp/stod-for-studievalet/gemensam-ansokan/gemensam-ansokan-till-hogskolor/universitetens-urvalsprov-i-yh-systemet/
 • Kontrollera att din webbläsare är uppdaterad till den nyaste versionen. Webbläsare som stöds är Chrome, Firefox, Safari och Edge. På Android-enheter stöds de senaste versionerna av Firefox och Chrome. På iOS-enheter är den nyaste versionen av Safari den webbläsare som stöds. Om det uppstår problem kan du försöka byta webbläsare. Därför ska du se till att du har tillgång till några av de webbläsare som anges här och att de har uppdaterats till den nyaste versionen.
 • Kontrollera att din dator har JavaScript aktiverad och att kakor (cookies) är tillåtna. Du hittar instruktioner för det genom att med sökmotorn söka på ”JavaScript” och här:
 • Det lönar sig att stänga av antivirusprogrammet under den tid provet pågår.
 • Du ska genomföra provet helt och hållet på egen hand. Det är förbjudet att använda annat material än det tillåtna eller andra webbsidor än de som gäller provet.
 • Provet ska skrivas i Finland, eftersom det inte kan garanteras att systemet fungerar utomlands.

Om du stöter på problem under provet kan du kontakta oss på telefonnumret 029 4120 211. Vi svarar inte på frågor om innehållet i provet.

Andra stegets prov

Andra stegets prov genomförs som ett muntligt urvalsprov. Provet ordnas efter antagningens första steg i vecka 23, vid en tidpunkt som meddelas senare. Den exakta tiden meddelas på denna sida senast 21.5.2020.

För att delta i provet behöver du en lugn plats och en dator eller annan enhet med nätanslutning och kamera. Det muntliga provet genomförs via videosamtal och det kan spelas in. Provet tar högst 30 minuter. Provet består av 4 delar, och du kan få högst 10 poäng för respektive del. Du kan sammanlagt få högst 40 poäng i provet. Du ska svara på frågorna muntligen.

Uppgifterna i andra stegets prov behandlar centrala delområden inom biologi, och man kan svara kortfattat på frågorna. Uppgifterna formuleras så att de mäter din förmåga att kombinera, bedöma och tillämpa kunskaper och dra slutsatser.

Närmare anvisningar för hur man förbereder sig inför andra stegets prov skickas till dem som kallas till provet.

Den slutliga antagningen av nya studerande görs på basis av det andra steget. De sökande rangordnas utgående från provpoängen. Vid lika poäng rangordnas de sökande så, att det första kriteriet är den sökandes poäng för den uppgift med den lägsta medianen för alla sökandes poängantal. Om det fortfarande finns sökande med samma poäng, är följande kriterium poängen för den uppgift med den näst lägsta medianen för alla sökandes poängantal, och så vidare. Om flera uppgifter har samma median för poängantalet, tillämpas kriterierna enligt uppgiftsnumret, från minsta till största.

Om de sökande som är vid antagningsgränsen fortsättningsvis har samma poäng efter att dessa kriterier tillämpats, antas alla med samma poäng.

Resten av de sökande som blivit godkända i det andra steget placeras på reservplats. Reservplatsen bestäms enligt den sökandes totala poäng i andra steget. Reservplatsernas antal i provpoängskön är inte begränsat.

Hur du bevisar din identitet

Ditt urvalsprov bedöms endast om du bevisar din identitet när du genomför provet. Som officiella identitetsbevis godkänns

 • pass
 • ett finländskt identitetskort
 • ett identitetskort som utfärdats i ett EU/EES-land
 • ett finländskt körkort.

Valintakokeen 2. vaiheen kutsut

Mikäli hakemusnumerosi löytyy alta, mutta et ole saanut kutsua, tarkasta ensin roskapostikansiosi. Varmista myös, että olet tarkistanut sen sähköpostiosoitteen, jonka olet merkinnyt Opintopolkuun. Mikäli et edelleenkään löydä kutsua, lähetä heti sähköposti osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi. Otsikoi viestisi ”Kutsu toisen vaiheen valintakokeeseen”. Näin nopeutat asiasi käsittelyä.

Hakemusnumero koostuu kuudesta pisteiden erottamasta numerosarjasta, esimerkiksi ”1.2.246.562.11.00000000000000123456”. Näet hakemusnumerosi kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Klikkaa järjestelmässä näkyvää ”Näytä hakemus” -linkkiä.

***

Om ditt ansökningsnummer finns här nedan men du inte har fått en kallelse, kontrollera först din skräppost. Kontrollera också att du har kollat den e-postadress som du har meddelat i Studieinfo. Om du ändå inte hittar kallelsen, kontakta oss omedelbart på adressen hakijapalvelut@helsinki.fi. Skriv som rubrik ”Kallelsen till andra skedets prov”. På så sätt behandlas ditt ärende snabbare.

Ansökningsnumret består av sex sifferserier som skiljs åt av punkter, t.ex. ”1.2.246.562.11.00000000000000123456”. Du ser ditt ansökningsnummer om du loggar in på tjänsten Min Studieinfo. Klicka på länken ”Visa ansökan”.

Toiseen vaiheeseen kutsutaan / Till andra skedet kallas:

1.2.246.562.11.00000000000000402835

1.2.246.562.11.00000000000000403621

1.2.246.562.11.00000000000000403781

1.2.246.562.11.00000000000000404169

1.2.246.562.11.00000000000000404682

1.2.246.562.11.00000000000000405857

1.2.246.562.11.00000000000000405960

1.2.246.562.11.00000000000000406247

1.2.246.562.11.00000000000000406732

1.2.246.562.11.00000000000000406736

1.2.246.562.11.00000000000000406887

1.2.246.562.11.00000000000000407065

1.2.246.562.11.00000000000000408288

1.2.246.562.11.00000000000000408436

1.2.246.562.11.00000000000000408511

1.2.246.562.11.00000000000000408859

1.2.246.562.11.00000000000000409156

1.2.246.562.11.00000000000000409832

1.2.246.562.11.00000000000000410041

1.2.246.562.11.00000000000000410270

1.2.246.562.11.00000000000000410329

1.2.246.562.11.00000000000000410620

1.2.246.562.11.00000000000000411054

1.2.246.562.11.00000000000000411544

1.2.246.562.11.00000000000000411659

1.2.246.562.11.00000000000000414919

1.2.246.562.11.00000000000000415156

1.2.246.562.11.00000000000000415775

1.2.246.562.11.00000000000000416054

1.2.246.562.11.00000000000000416733

1.2.246.562.11.00000000000000417213

1.2.246.562.11.00000000000000417366

1.2.246.562.11.00000000000000417638

1.2.246.562.11.00000000000000417768

1.2.246.562.11.00000000000000418714

1.2.246.562.11.00000000000000418779

1.2.246.562.11.00000000000000419583

1.2.246.562.11.00000000000000421570

1.2.246.562.11.00000000000000421622

1.2.246.562.11.00000000000000421654

1.2.246.562.11.00000000000000421737

1.2.246.562.11.00000000000000421937

1.2.246.562.11.00000000000000422274

1.2.246.562.11.00000000000000422392

1.2.246.562.11.00000000000000423279

1.2.246.562.11.00000000000000424621

1.2.246.562.11.00000000000000424741

1.2.246.562.11.00000000000000424960

1.2.246.562.11.00000000000000425662

1.2.246.562.11.00000000000000426400

1.2.246.562.11.00000000000000427067

1.2.246.562.11.00000000000000427163

1.2.246.562.11.00000000000000427395

1.2.246.562.11.00000000000000427498

1.2.246.562.11.00000000000000427507

1.2.246.562.11.00000000000000427818

1.2.246.562.11.00000000000000427945

1.2.246.562.11.00000000000000430823

1.2.246.562.11.00000000000000432097

1.2.246.562.11.00000000000000432323

1.2.246.562.11.00000000000000432423

1.2.246.562.11.00000000000000432987

1.2.246.562.11.00000000000000433419

1.2.246.562.11.00000000000000434777

1.2.246.562.11.00000000000000434978

1.2.246.562.11.00000000000000434982

1.2.246.562.11.00000000000000435378

1.2.246.562.11.00000000000000436003

1.2.246.562.11.00000000000000436180

1.2.246.562.11.00000000000000437182

1.2.246.562.11.00000000000000437293

1.2.246.562.11.00000000000000437606

1.2.246.562.11.00000000000000437686

1.2.246.562.11.00000000000000438030

1.2.246.562.11.00000000000000438239

1.2.246.562.11.00000000000000438321

1.2.246.562.11.00000000000000438999

1.2.246.562.11.00000000000000439098

1.2.246.562.11.00000000000000439229

1.2.246.562.11.00000000000000439711

1.2.246.562.11.00000000000000441114

1.2.246.562.11.00000000000000441573

1.2.246.562.11.00000000000000442841

1.2.246.562.11.00000000000000443391

1.2.246.562.11.00000000000000443477

1.2.246.562.11.00000000000000444112

1.2.246.562.11.00000000000000445269

1.2.246.562.11.00000000000000445687

1.2.246.562.11.00000000000000445897

1.2.246.562.11.00000000000000446060

1.2.246.562.11.00000000000000446347

1.2.246.562.11.00000000000000446354

1.2.246.562.11.00000000000000446509

1.2.246.562.11.00000000000000446807

1.2.246.562.11.00000000000000447813

1.2.246.562.11.00000000000000448193

1.2.246.562.11.00000000000000448319

1.2.246.562.11.00000000000000448475

1.2.246.562.11.00000000000000448624

1.2.246.562.11.00000000000000448644

1.2.246.562.11.00000000000000448648

1.2.246.562.11.00000000000000448815

1.2.246.562.11.00000000000000449153

1.2.246.562.11.00000000000000449265

1.2.246.562.11.00000000000000451165

1.2.246.562.11.00000000000000452008

1.2.246.562.11.00000000000000452440

1.2.246.562.11.00000000000000452765

1.2.246.562.11.00000000000000453344

1.2.246.562.11.00000000000000453523

1.2.246.562.11.00000000000000453673

1.2.246.562.11.00000000000000454068

1.2.246.562.11.00000000000000454257

1.2.246.562.11.00000000000000455637

1.2.246.562.11.00000000000000455653

1.2.246.562.11.00000000000000455759

1.2.246.562.11.00000000000000456434

1.2.246.562.11.00000000000000456943

1.2.246.562.11.00000000000000457721

1.2.246.562.11.00000000000000457845

1.2.246.562.11.00000000000000458104

1.2.246.562.11.00000000000000458279

1.2.246.562.11.00000000000000458646

1.2.246.562.11.00000000000000458918

1.2.246.562.11.00000000000000459364

1.2.246.562.11.00000000000000459539

1.2.246.562.11.00000000000000460233

1.2.246.562.11.00000000000000460452

1.2.246.562.11.00000000000000460494

1.2.246.562.11.00000000000000460528

1.2.246.562.11.00000000000000460731

1.2.246.562.11.00000000000000460758

1.2.246.562.11.00000000000000461954

1.2.246.562.11.00000000000000462078

1.2.246.562.11.00000000000000462696

1.2.246.562.11.00000000000000462842

1.2.246.562.11.00000000000000463049

1.2.246.562.11.00000000000000464564

1.2.246.562.11.00000000000000464567

1.2.246.562.11.00000000000000464595

1.2.246.562.11.00000000000000465770

1.2.246.562.11.00000000000000466725

1.2.246.562.11.00000000000000466972

1.2.246.562.11.00000000000000467483

1.2.246.562.11.00000000000000468113

1.2.246.562.11.00000000000000468514

1.2.246.562.11.00000000000000468970

1.2.246.562.11.00000000000000469957

1.2.246.562.11.00000000000000470051

1.2.246.562.11.00000000000000470097

1.2.246.562.11.00000000000000470127

1.2.246.562.11.00000000000000470141

1.2.246.562.11.00000000000000470670

1.2.246.562.11.00000000000000470792

1.2.246.562.11.00000000000000470946

1.2.246.562.11.00000000000000470973

1.2.246.562.11.00000000000000471171

1.2.246.562.11.00000000000000471458

1.2.246.562.11.00000000000000471811

1.2.246.562.11.00000000000000472167

1.2.246.562.11.00000000000000472343

1.2.246.562.11.00000000000000473661

1.2.246.562.11.00000000000000473953

1.2.246.562.11.00000000000000474222

1.2.246.562.11.00000000000000475332

1.2.246.562.11.00000000000000475825

1.2.246.562.11.00000000000000476059

1.2.246.562.11.00000000000000477209

1.2.246.562.11.00000000000000477331

1.2.246.562.11.00000000000000478808

1.2.246.562.11.00000000000000479499

1.2.246.562.11.00000000000000479836

1.2.246.562.11.00000000000000480245

1.2.246.562.11.00000000000000480659

1.2.246.562.11.00000000000000480821

1.2.246.562.11.00000000000000481914

1.2.246.562.11.00000000000000482478

1.2.246.562.11.00000000000000482711

1.2.246.562.11.00000000000000482793

1.2.246.562.11.00000000000000482986

1.2.246.562.11.00000000000000483446

1.2.246.562.11.00000000000000483813

1.2.246.562.11.00000000000000483841

1.2.246.562.11.00000000000000483976

1.2.246.562.11.00000000000000484378

1.2.246.562.11.00000000000000484945

1.2.246.562.11.00000000000000485345

1.2.246.562.11.00000000000000485527

1.2.246.562.11.00000000000000485916

1.2.246.562.11.00000000000000486453

1.2.246.562.11.00000000000000487761

1.2.246.562.11.00000000000000488311

1.2.246.562.11.00000000000000488615

1.2.246.562.11.00000000000000488890

1.2.246.562.11.00000000000000490797

1.2.246.562.11.00000000000000490970

1.2.246.562.11.00000000000000491494

1.2.246.562.11.00000000000000492209

1.2.246.562.11.00000000000000492637

1.2.246.562.11.00000000000000492794

1.2.246.562.11.00000000000000492944

1.2.246.562.11.00000000000000493455

1.2.246.562.11.00000000000000493734

1.2.246.562.11.00000000000000494610

1.2.246.562.11.00000000000000494824

1.2.246.562.11.00000000000000496446

1.2.246.562.11.00000000000000496499

1.2.246.562.11.00000000000000496552

1.2.246.562.11.00000000000000497040

1.2.246.562.11.00000000000000497312

1.2.246.562.11.00000000000000497407

1.2.246.562.11.00000000000000498104

1.2.246.562.11.00000000000000498323

1.2.246.562.11.00000000000000498816

1.2.246.562.11.00000000000000500695

1.2.246.562.11.00000000000000501156

1.2.246.562.11.00000000000000501800

1.2.246.562.11.00000000000000501901

1.2.246.562.11.00000000000000502190

1.2.246.562.11.00000000000000503200

1.2.246.562.11.00000000000000503339

1.2.246.562.11.00000000000000505012

1.2.246.562.11.00000000000000505574

1.2.246.562.11.00000000000000505688

1.2.246.562.11.00000000000000506265

1.2.246.562.11.00000000000000506867

1.2.246.562.11.00000000000000507164

1.2.246.562.11.00000000000000507192

1.2.246.562.11.00000000000000507359

1.2.246.562.11.00000000000000507408

1.2.246.562.11.00000000000000507475

1.2.246.562.11.00000000000000507617

1.2.246.562.11.00000000000000507981

1.2.246.562.11.00000000000000508731

1.2.246.562.11.00000000000000508867

1.2.246.562.11.00000000000000509870

1.2.246.562.11.00000000000000509882

1.2.246.562.11.00000000000000510456

1.2.246.562.11.00000000000000510690

1.2.246.562.11.00000000000000510919

1.2.246.562.11.00000000000000511147

1.2.246.562.11.00000000000000511559

1.2.246.562.11.00000000000000511740

1.2.246.562.11.00000000000000512071

1.2.246.562.11.00000000000000512075

1.2.246.562.11.00000000000000512348

1.2.246.562.11.00000000000000513996

1.2.246.562.11.00000000000000515106

1.2.246.562.11.00000000000000515470

1.2.246.562.11.00000000000000515516

1.2.246.562.11.00000000000000515629

1.2.246.562.11.00000000000000516191

1.2.246.562.11.00000000000000517070

1.2.246.562.11.00000000000000521695

1.2.246.562.11.00000000000000522426

1.2.246.562.11.00000000000000523408

1.2.246.562.11.00000000000000526082

1.2.246.562.11.00000000000000527598

1.2.246.562.11.00000000000000527813

1.2.246.562.11.00000000000000528135

1.2.246.562.11.00000000000000530296

1.2.246.562.11.00000000000000531492

1.2.246.562.11.00000000000000531680

1.2.246.562.11.00000000000000532496

1.2.246.562.11.00000000000000533962

1.2.246.562.11.00000000000000534238

1.2.246.562.11.00000000000000536158

1.2.246.562.11.00000000000000536625

1.2.246.562.11.00000000000000537783

1.2.246.562.11.00000000000000538548

1.2.246.562.11.00000000000000538873

1.2.246.562.11.00000000000000538953

1.2.246.562.11.00000000000000540735

1.2.246.562.11.00000000000000543641

1.2.246.562.11.00000000000000545079

1.2.246.562.11.00000000000000545896

1.2.246.562.11.00000000000000551811

1.2.246.562.11.00000000000000552202

1.2.246.562.11.00000000000000552554

1.2.246.562.11.00000000000000554250

1.2.246.562.11.00000000000000554669

1.2.246.562.11.00000000000000556703

1.2.246.562.11.00000000000000563819