Valintakoevastausten näyttöpalvelu ja oikaisuvaatimukset vuonna 2021

Valintakokeiden näyttöpalvelu

Sähköisen valintakokeen Valintakoepisteet-palvelussa hakija voi tarkastella valintakokeesta saamiaan pisteitä. Hakija näkee palvelusta valintakokeen kokonaispisteet, sisältöaluekohtaiset pisteet, koekysymykset ja vastaukset.

Palvelua voi käyttää sekä suomen- että ruotsinkielellä. Palvelu aukeaa hakijoille 12.7.2021 klo 12 mennessä. Palvelu on avoinna 31.12.2021 saakka.

Kirjautuminen Valintakoepisteet-palveluun

Hakijan voi ohjeistaa kirjautumaan palveluun kahdella eri tavalla:

  1. Siirry palveluun osoitteessa https://tulokset.korkeakouluun.fi ja kirjaudu sisään Suomi.fi-tunnistuksen kautta.
  2. Kirjaudu Opintopolkuun ja avaa oman hakemuksesisiellä on linkki Valintakoepisteet-palveluun.

Visningsservicen för de digitala urvalsproven

Du kan titta på provsvaren och poängsättningen för de digitala urvalsproven, med undantag för urvalsprovet i datavetenskap, via tjänsten Urvalsprovspoängen. Instruktioner för urvalsprovet i datavetenskap hittar du under rubriken ”Undantag i kopieringsservicen”.

Urvalsprovspoäng-tjänsten öppnas efter att resultaten i den gemensamma ansökans har publicerats 12.7.2021  senast kl. 12.00. Tjänsten är öppen till 31.12.2021.

  1. Gå till sidan https://tulokset.korkeakouluun.fi. (Tjänsten öppnas 12.7.2021)
  2. Logga in i urvalsprovssystemet med hjälp av stark autentisering via tjänsten Suomi.fi. Det vanligaste sättet att identifiera sig är att logga in med sina nätbankskoder.
Om du inte har möjlighet till stark autentisering via tjänsten Suomi.fi, logga in i Studieinfo och öppna din ansökan. På din ansökan finns det en länk till Urvalsprovspoäng-tjänsten.

– – –

Oikaisuvaatimukset biologian yhteisvalinnassa vuonna 2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava seuraavat tiedot:
– minkä yliopiston ja hakukohteen opiskelijavalintaan oikaisua vaaditaan,
– mitä kohtaa päätöksestä vaaditaan oikaisemaan,
– miten päätöstä vaaditaan oikaisemaan sekä
– perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Biologian yhteisvalinnassa mukana olevien hakukohteiden vuoden 2021 opiskelijavalintaa koskevat oikaisuvaatimukset tulee toimittaa yhteisvalintaa koordinoivaan Jyväskylän yliopistoon.

Oikaisuvaatimusten on oltava perillä Jyväskylän yliopistossa viimeistään 23.7.2021 klo 15.00. Myöhästyneitä oikaisuvaatimuksia ei ole mahdollista ottaa huomioon.

Tarkemmat ohjeet oikaisun vaatimisesta