Valintakoevastausten kopioiden pyytäminen ja oikaisuvaatimukset vuonna 2020

Valintakoevastausten kopioiden pyytäminen vuonna 2020

Voit pyytää kopiot valintakoevastauksistasi vuonna 2020 yhteishakua koordinoivasta Helsingin yliopistosta. Kopion voit saada 15.7.2020 jälkeen.

Tarkemmat ohjeet valintakoevastauksen pyytämiseksi

Oikaisuvaatimukset biologian yhteisvalinnassa vuonna 2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava seuraavat tiedot:
– minkä yliopiston ja hakukohteen opiskelijavalintaan oikaisua vaaditaan,
– mitä kohtaa päätöksestä vaaditaan oikaisemaan,
– miten päätöstä vaaditaan oikaisemaan sekä
– perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Biologian yhteisvalinnassa mukana olevien hakukohteiden vuoden 2020 opiskelijavalintaa koskevat oikaisuvaatimukset tulee toimittaa yhteisvalintaa koordinoivaan Helsingin yliopistoon.

Oikaisuvaatimusten on oltava perillä Helsingin yliopistossa viimeistään 29.7.2020 klo 15.00. Myöhästyneitä oikaisuvaatimuksia ei ole mahdollista ottaa huomioon.

Tarkemmat ohjeet oikaisun vaatimisesta